Hello (again) / by Nori

kaikado_koppar.jpg

För det första, vill vi tackar till CIa och Anders som gav och den här speciella chansen, och Sanna och Oscar, som alltid tänker och bryr sig om oss och satte linjen till CIa och Anders, samt till alla kära gamla gäster som skickade oss varma ord efter stängt.

KIKI stängde februari 2015.